Informacje o naborze na stanowiska pracy proszę przejść na stronę:

http://bip.piw-brzeg.pl/ 

zakładka: Ogłoszenia o naborze