OGŁOSZENIE

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Brzegu 
o potrzebie dokonania wyznaczeń do czynności z wyznaczenia,
o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,

na 2023 rok

1. OGŁOSZENIE czynności urzędowych na 2023

2. Załącznik nr 1 do instrukcji w sprawie wyznaczania lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych