Druki do pobrania

 

1.  Wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii pobierz
2.  Tabele sprawozdawcze 3,5,8 pobierz
3.  Wniosek o poświadczenie dokumentu  pobierz
  DZIAŁ ZAKAŹNY  
4.  Zgłoszenie utrzymywanie drobiu  
5.  Zgłoszenie stada bydła pobierz
6.  Wniosek o wpis pasieki pszczelej do rejestru  
7.  Wniosek o zaświadczenie o pasiece w rejestrze  
8.  Wniosek o wydanie zaświadczenia o pasiece do wniosku ARiMR  
9.  Zgłoszenie gospodarstwa pobierz
10.  Zgłoszenie brojlerów do uboju pobierz
11.  Wniosek o wystawienie wewnątrz-unijnego świadectwa zdrowia  
12.  Skierowanie do badania odstrzelonych lisów pobierz
13.  Skierowanie do badania krwi zwierząt dzikich pobierz
14.  Wniosek o rejestrację drobiu  
15.  Wniosek o zatwierdzenie zakładu/obiektu/działalności oraz nadanie WNI
  weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
 
16.  Wniosek o rejestrację zakładu-hodowli psów/kotów/fretek oraz nadanie WNI
  weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego
 
17.  Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie świń  
18.  Zgłoszenie padnięcia bydła, owiec, kóz pobierz
  DZIAŁ PASZ I UTYLIZACJI  
19.  Zgłoszenie podmiotu paszowego  
20.  Wniosek o wydanie zaświadczenia  
21.  Wniosek o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii jako podmiot
  w sektorze utylizacyjnym
pobierz
22.  Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego  
  DZIAŁ HIGIENY ŻYWNOŚCI  
23.  Wniosek o wpis zakładu, prowadzącego rolniczy handek detaliczny, do rejestru
  Powiatowego Lekarza Weterynarii 24.  Wniosek o zatwierdzenie zakładu pobierz
25.  Wniosek o zatwierdzenie kraje trzecie pobierz
26.  Wniosek o zaświadczenie dla samochodu przewożącego środki spożywcze pobierz
27.  Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu próbek mięsa pobierz
28.  Zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu mięsa pobierz
29.  Informacja o zamiarze przeprowadzenia uboju świń pobierz
30.  Zgłoszenie uboju cielaki kozy owce pobierz
31.  Oświadczenie lekarza weterynarii dotyczące zwierzęcia poddanego ubojowi
  z konieczności poza rzeźnią
pobierz
32.  Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę
  poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią 
pobierz
33.  Podanie o wydanie zaświadczenia - mleko pobierz
34. Wniosek o wydanie decyzji o spełnieniu wymagań dla prowadzenia działalności pobierz